Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

OFERTA


PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Zakres czynności:
- sprawdzenie otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
- wystawienie ewentualnych not korygujących
- dekretacja
- zapis w księgach handlowych
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
- tworzenie indywidualnych planów kont oraz polityki rachunkowości;
- sporządzanie bilansów i rocznych rozliczeń podatkowych;
- reprezentacja w Urzędzie Skarbowym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo
- stała opieka i możliwość konsultacji

PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Zakres czynności:
- sprawdzenie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym
- wystawienie ewentualnych not korygujących
- wprowadzanie dokumentów do księgi przychodów i rozchodów
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
- reprezentacje w US w oparciu o udzielone pełnomocnictwo
- reprezentacja w Urzędzie Skarbowym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo
- wyliczanie podatku dochodowego;
- sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych;
- prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy;
- stała opieka i możliwość konsultacji

PROWADZENIE KARTY PODATKOWEJ
Zakres czynności:
- sprawdzenie dokumentów pod względem formalno – rachunkowym
- wystawienie ewentualnych not korygujących
- sporządzanie rocznego zeznania podatkowego;
- prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy;
- reprezentacja w Urzędzie Skarbowym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo
- stała opieka i możliwość konsultacji

PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW
Zakres czynności:
- sprawdzenie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym
- wystawienie ewentualnych not korygujących
- prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- sporządzanie rocznego zeznania podatkowego;
- prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy;
- reprezentacja w Urzędzie Skarbowym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo
- stała opieka i możliwość konsultacji

PROWADZENIE ROZLICZEŃ VAT
- prowadzenie ewidencji VAT;
- sporządzanie deklaracji VAT;
- wyliczanie podatku VAT;
- doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkiem VAT;
- sporządzanie dokumentów korygujących.

PROWADZENIE SPRAW KADROWYCH
Zakres czynności:
- przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników (w tym umowa o pracę; informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy);
- prowadzenie dokumentacji kadrowej (tzw. teczek osobowych);
- rozliczanie urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy;
- naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
- rozliczanie umów cywilnoprawnych;
- Sporządzanie oraz przekazywanie miesięcznych rozliczeń i deklaracji do US i ZUS
- Przygotowywanie raportów RMUA dla ubezpieczonych
- Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
- Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
- Sporządzanie świadectw pracy
- Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
- Prowadzenie ewidencji urlopów
- Przygotowanie przelewów do Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od dokonanych wypłat
- Przygotowanie przelewów do ZUS
- Przesyłkę do klienta drogą elektroniczną sporządzonych list płac i pasków płacowych, przygotowanych przelewów do Urzędów Skarbowych i ZUS, raportów RMUA, zaświadczeń i świadectw, umów i aneksów. Dokumenty te mogą też być wysłane do klienta tradycyjną pocztą (refakturowanie kosztów wysyłki).
- Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników
- Stała opieka i możliwość konsultacji

POZOSTAŁE USŁUGI
- reprezentowanie w kontaktach z urzędami skarbowymi i ZUS;
- reprezentowanie podczas wszelkich kontroli;
-rejestrowanie i likwidowanie wszelkich rodzajów działalności gospodarczych;
- optymalizacja wszelkich obciążeń w firmie;
- prowadzenia dokumentacji i rozliczeń ZUS przedsiębiorcy;
- sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS);
- wyprowadzanie zaległości księgowych;
- przygotowanie biznes planów;
- przygotowanie wniosków VZM (zwrot VAT za materiały budowlane);
- opracowanie wniosków kredytowych;
- pomoc w pozyskiwaniu dotacji unijnych;
- rozliczanie osób fizycznych pracujących za granicą;


Zapraszamy Państwa do wypełnienia formularza ZAPYTAJ O CENE w zakładce CENNIK na naszej stronie internetowej, w ciągu 24h wstępnie obliczymy koszty obsługi finansowo-księgowej oraz odpowiemy na wszelkie pytania związane z naszą ofertą.Projekt i wykonanie: Drukarnia i Studio Graficzne PrintPark Andrzej Zdanowski
tel. 507 607 708 www.printpark.pl